D.V.V. Nieuwerbrug

D.V.V.Nieuwerbrug


Doelstelling

Volgens de statuten is het doel van de vereniging de liefhebberij tot het houden en fokken van konijnen en pluimvee aan te kweken, de kennis daarvan bij te brengen en zoveel mogelijk werkzaam te zijn tot veredeling en verbetering der rassen.

Om bovenstaande doelstelling uit te dragen, nemen wij als het mogelijk is deel aan de jaarlijkse Braderie op Koninginnedag te Nieuwerbrug. Tevens houden wij jaarlijks op de laatste vrijdag van Augustus voor onze leden een Jongdierenkeuring,waar alle geļnteresseerde ook welkom zijn. En organiseren wij meestal de tweede volle week van December een tentoonstelling in het Wierickehuis te Nieuwerbrug a/d Rijn.

Aangezien D.V.V.is aangesloten bij :
K.L.N.= Kleindierliefhebbers Nederland
N.B.S.=Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen.

Wij kunnen nu op onze tentoonstelling naast Konijnen en Cavia's, Hoenders en Dwerghoenders, Sier- en Watervogels, ook sier- en oorspronkelijke Duiven laten beoordelen en tentoonstellen.

 

 


© D.V.V. Nieuwerbrug 2020