D.V.V. Nieuwerbrug

D.V.V.Nieuwerbrug


Historie

Oprichting

Volgens de statuten is de vereniging D.V.V. een Konijnen- en Pluimveehoudersvereniging “Door veredeling Verbetering” gevestigd te Nieuwerbrug aan den Rijn, gemeente Bodegraven.

De begindatum van de D.V.V. is nogal ongewis, daarvoor zijn inmiddels meerdere data bekend.Volgens een bijvoegsel van de Nederlandse staatscourant van woensdag 27 Februari 1925, no. 41 is de D.V.V. op deze datum opgericht. Vervolgens zijn deze statuten goedgekeurd bij koninklijk besluit van 6 November 1951, no. 29.
Echter volgens de vlag van de D.V.V. is het jaar van oprichting 1936. Aangezien echter de notulen van de eerste jaren ontbreken is niet exact na te gaan wat er de eerste jaren al of niet is gebeurd. De eerste in bezit zijnde notulen dateren vanaf 1948.

Ledenaantal

De laatste jaren mag D.V.V. zich verheugen met een groeiend ledenaantal. De eerst bekende jaren bewoog het ledenaantal zich boven de 100 leden, terwijl er ook jaren zijn geweest van zo'n 40 leden. Gelukkig zijn we nu weer vele jaren ruim boven de 100 leden.

Het is echter anders dan de eerste jaren toen de leden vooral uit het dorp zelf kwamen en lang niet allemaal fokkende leden waren. Nu komen de leden meer gespreid uit de regio maar zijn daarnaast ook vooral fokkende leden. Dit zien wij ook terug in het aantal dieren op de jaarlijkse tentoonstellingen. De eerste jaren was men tevreden met een kleine 200 dieren op de show. Nu zijn er toch jaarlijks meer dan 400 dieren vertegenwoordigd.
 

 

 


© D.V.V. Nieuwerbrug 2020