D.V.V. Nieuwerbrug

D.V.V.Nieuwerbrug


Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van D.V.V. kunt U zich aanmelden bij de secretaris of
één van de andere leden van het bestuur.

Verenigingscontributie:
- € 7,50 Seniorlid
- € 2,50 *Jeugdlid
- € 7,50 **Combinatielid
De contributie kan ook worden overgemaakt op IBAN-nummer:                                NL33 INGB 0003 0886 82. T.n.v. Konijnen- en pluimveevereniging DVV te Nieuwerbrug. Waarna de contributiekaart wordt toegestuurd. De contributie kan ook worden betaald op de Jaarvergadering in Februari dit jaar.
*Jeugdleden zijn zij die op 1 Januari van het betreffende verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn. **Combinatielid zijn meerdere leden die een combinatie vormen maar geen fokkerskaart bij D.V.V. hebben.

Fokkerskaart:
Leden van D.V.V. die dit jaar dieren willen laten tatoeeren, ringen,enten of
schowen hebben een Fokkerskaart (tegenwoordig alleen lidnummer bond)nodig
uitgegeven door K.L.N.-N.B.S. .Nieuwe leden kunnen deze aanvragen bij de secretaris. Leden die al een Fokkerskaart hebben worden automatisch verlengd met behoud van het zelfde nummer.

Leden die voor het fokkersjaar 2021 geen Fokkerskaart meer willen moeten dit
voor 15 November 2020 kenbaar maken bij de secretaris.

Prijzen Fokkerskaarten voor 2020 zijn bij betaling van automatische incasso:

K.L.N. seniorlid, incl. Keindier Magazine €53,50. Overige gezinsleden €18,00
Jeugdlid €9,50, Combinatienummer +€3,00
N.B.S seniorlid €15.00. Jeugdlid €7,50 Combinatienummer +€1,50
Leden van combinaties hebben allen ook een gewone lidmaatschapskaart K.L.N of N.B.S.
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso worden de prijzen voor fokkersnummers en het abonnement verhoogd met €2.50.

Nieuwe seniorleden van K.L.N. zijn ook gelijk lid van Kleindier Magazine. Een blad met maandelijks 70 pagina's waardevolle informatie over onze hobby. Voor N.B.S. leden jaarabonnement  €35,00. Bij automatische incasso, anders verhoging met €2.50.
 

 

 


© D.V.V. Nieuwerbrug 2020